Daftar kata - kata

                                              Indonesia - Belanda

 

 

A :

ab                                                                          busje / potje ( voor het opbergen v opium )

ab                                                                          vader

aba                                                                        vader    

aba - aba                                                                      commando / bevel / sein

abad                                                                             eeuw

        - pertengahan                                                        middeleeuwen

abadi                                                                            eeuwig

       meng - kan                                                            vereeuwigen

       ke - an                                                                  eeuwigheid

abah                                                                            richting / koers

  mengabah ( ke )                                                         op weg zijn naar / koers zetten naar

abah                                                                            vader / papa

abah-abah                                                                    tuigage / uitrusting

abai                                                                             veronachtzaamd / verwaarloosd

abaimana                                                                     anus / geslachtsdelen

abaka                                                                           ( pohon ) bananeboom ( levert manillahennep voor touw )

abakus                                                                         telraam

abang ( kakak )                                                            oudere broer

abar                                                                            wand / schot / beletsel / obstakel

abar pintu                                                                   deurhanger

    mengabar                                                                leed verzachten

abaran                                                                         psychische remming

abatoar                                                                        abattoir

abau                                                                            grote zoetwaterschildpad

    abau main                                                                lesbische liefde bedrijven

abdas                                                                           rituele reiniging ( isl )

    berabdas                                                                  ritueel reinigen voor het gebed

abdi ( abdu )                                                                dienaar / ondergeschikte / slaaf

     meng -                                                                    dienen

     peng -                                                                     toegewijde dienaar

abdikasi                                                                      troonsafstand

abdomen                                                                     buik

abece ( abese )                                                            alfabet

aben ( mengaben )                                                       cremeren

    pengabenan                                                             crematie

aberasi                                                                        aberratie / afwijking

abet                                                                             gedrag / voorkomen

abid                                                                             eeuwig ( durend )

abid                                                                             vroom ( streng ) godsdienstig

abilah                                                                          waterpokken

    abilah peringgi                                                         syfilis

abjad                                                                           alfabet

abis                                                                             einde / op / afgelopen

ablasi                                                                          ablatie / afslijting / loslating

ablur                                                                           kristal

abstrak                                                                        abstract

absurd                                                                          absurd

abjad                                                                           alfabet

abon                                                                            gebakken uitgerafeld vlees

abu                                                                              as

abu - abu                                                                     grijs

abuh                                                                            gezwollen / zwelling

acap ---   - kali                                                            dikwijls / vaak

acara                                                                          programma / kwestie / geding

       peng -                                                                  advocaat

       berita -                                                                 proces verbaal

       - pemerintah                                                         regeringsprogramma

acar ketimun                                                               piccalilly

aci                                                                              tapiocameel

acu                                                                             dreigen ( be- )

acuh                                                                           interesse

      - tak -                                                                   onverschillig zijn

acung ---- meng -                                                        opsteken ( vinger )                                                                                                                              

ada                                                                             hebben, zijn, zich bevinden , aanwezig

    - yang                                                                     iets

    - lah                                                                        is

adab                                                                           beschaafd / beleefd

adang ---- meng -                                                        opwachten / belagen                                    

ada kalanya                                                                 zo nu en dan

adat                                                                            gewoonte

      hukum -                                                                inheems volksrecht

     - istiadat                                                                oude gewoonten

adegan                                                                       scene / bedrijf / tafereel

adik / adinda                                                               jongere broer ( lelaki ), jongere zuster ( wanita ).

adil                                                                            rechtvaardig

     ke - an                                                                  rechtvaardigheid

     peng - an                                                              rechtbank

adonan                                                                       deeg

adu --- meng -                                                            laten vechten / aangeven / aanklagen

           meng - dombakan                                            tegen elkaar uitspelen

           meng - kan                                                      voorbrengen

           peng - an                                                         aanklacht

aduh!                                                                         och! / auw!

aduk --- meng -                                                          roeren / klutsen

            campur -                                                        verward / door elkaar

afiat                                                                           gezond

     sehat wal -                                                            erg gezond

agak                                                                          enigszins

agaknya                                                                     waarschijnlijk / denkelijk

agama                                                                        godsdienst

agar                                                                           opdat

agung                                                                         groot / aanzienlijk

Ahad----- hari Ahad                                                    Zondag

ahli                                                                             deskundige

    ke - an                                                                    deskundigheid

    - bedah                                                                   chirurg

    - kimia                                                                    chemicus

air                                                                              water

       seni                                                                   urine

       kemi                                                                urine

buang -                                                                 urineren / ontlasting

mata -                                                                  bron

tanah -                                                                 vaderland

       - keras                                                                 zoutzuur

      - sungai                                                                rivierwater

      - mata                                                                  tranen

      - liur                                                                     speeksel

      - terjun                                                                 waterval

      pintu -                                                                  sluisdeur

      - bah                                                                    watersnood, overstroming

      tanah -                                                                 geboorteland

     meng - i                                                                bevloeien

     peng - an                                                              irrigatie

     sambil menyelam minum -                                     twee vliegen in een klap slaan

ajaib                                                                         verwonderingwekkend

ajak, ---- meng -                                                        uitnodigen

ajal                                                                           stervensuur

     sampai - nya                                                        overlijden

     menghadapi -                                                       opsterven liggen

ajar ---- bel -                                                             leren

          meng -                                                           onderwijzen

         peng -                                                             onderwijzer

         pel -                                                                leerling

         mempel - i                                                       bestuderen

        kurang -                                                           onbeleefd

        orang terpel -                                                   de ontwikkelden

akal                                                                         gezond verstand

      - bulus                                                               slimme streek ( ongunstig )

      panjang -                                                           uitgeslapen

      hilang -                                                              ten einde raad

akan                                                                        zullen

akar                                                                        wortel van een plant

akhir                                                                       laatste

     ber -                                                                  eindigen, ten einde

     - bulan                                                               laatste van de maand

     - ceritera                                                           einde van een verhaal

akhirat                                                                    hiernamaals

akibat                                                                     gevolg

        meng - kan                                                     ten gevolge hebben, resulteren in

akrab                                                                     intiem

aksi                                                                       actie

aktif                                                                      actief

aku                                                                       ik

     meng -                                                             schuld bekennen

     peng - an                                                          bekentenis, bewering

     meng - i                                                            toegeven

alam                                                                      de wereld, het heelal

      meng - i                                                           ervaren, meemaken

      peng - an                                                         ervaring, ondervinding

alamat                                                                   adres  

alang - alang                                                          soort gras

alap - alap                                                              dief, zakkenroller / soort roofvogel

alas                                                                       grondslag, onderlegger

alat                                                                        gereedschap

alhamdullilah                                                           lof zij God

alhasil                                                                    uiteindelijk

alias                                                                       anders gezegd, toenaam, bijgenaamd

alih----- ber -                                                          veranderen, verwisselen

          per - an                                                        overgang

alim                                                                       geleerde

alir---- meng                                                           stromen

          - an                                                             stroming

alis                                                                        wenkbrauw

almarhum                                                              wijlen

almari ( lemari )                                                     de kast

alu                                                                        stamper ( de )

alur                                                                       juiste weg / geul / groef / vaargeul / bedding

alur bibir                                                               gleufje in de bovenlip

alur-alur                                                                pohon / boom groeit op het strand

amal                                                                     goed werk, liefdadigheid

aman                                                                    veilig

       meng - kan                                                    beveiligen

       ke - an                                                          de rust, de veiligheid

amanat                                                                 de boodschap, de verklaring

amarah                                                                 de boosheid, de woede

amat                                                                     bijzonder, heel

       peng -                                                            waarnemer

       meng - - i                                                       observeren, controleren, waarnemen

ambang                                                                dorpel, drempel, kozijn

ambil---- meng -                                                    nemen, halen

             meng - muka                                           vleien

             peng - an                                                afname

amblas                                                                 snel verdwijnen

ambles                                                                 wegzinken

ambruk                                                                ineenstorten

amis, anyir                                                           de visgeur

ampas                                                                  afval, bezinksel

amplop                                                                 envelop

ampuh                                                                 krachtig werkend

ampun                                                                 vergiffenis, genade

      meng - i                                                         vergeven, begenadigen

amuk---- meng -                                                   woedend aanvallen, te keer gaan

anak                                                                    kind, spruit, onderdeel

       - nakal                                                          rakker

      - angkat                                                         aangenomen kind     

      - buah                                                            personeel, bemanning

      - uang                                                            rente

      - kapal                                                           bemanning

      - mas                                                             lieveling

      - mata                                                            pupil van het oog

      - sungai                                                          zijrivier

      ber -                                                              kinderen baren

      per - an                                                          halfbloed, baarmoeder

anasir                                                                  element ( meervoud )

ancam---- meng -                                                 bedreigen

                meng - an                                            dreigement

anda                                                                    jij, je, gij, U

andai                                                                   mogelijkheid, veronderstelling

       - kata                                                           bijvoorbeeld

       se - nya                                                        neem eens aan

andong                                                                rijtuig

anduk                                                                  handdoek

aneh                                                                   wonderlijk

      ke - an                                                          eigenaardigheid

aneka                                                                 allerlei

         - warna                                                     veelkleurig, veelsoortig

angan---- - -                                                       overpeinzigen, idealen, ideeen

anggap--- meng -                                                beschouwen als

          di - perlu                                                   nodig geacht

          - an umum                                                publieke opinie

anggar--- - an                                                     de begroting

           main -                                                     schermen

           - an dasar                                                statuten

           - an rumah tangga                                    huishoudelijk reglement

anggauta, anggota                                               lid

angguk----- meng -                                             knikken

anggur                                                               wijn

         buah -                                                      druiven

         meng -                                                     werkeloos zijn

         peng - an                                                  werkeloosheid

angin                                                                 lucht, wind

       kabar -                                                       geruchten

       masuk -                                                      kou vatten

       cari  -                                                         naar een helder inzicht zoeken ; zich fris maken.

       mata -                                                        windrichting

angin sepoi - sepoi                                             briesje

angka                                                               getal

angkat                                                              optillen

angkat telepon                                                  telefoon beantwoorden, opnemen

aniaya                                                              onrecht

aniaya, menganiayai                                          mishandelen

anjing                                                               hond

antar, mengantar                                               brengen, leiden

antara, di antara                                                tussen

antik                                                                 antiek

antikosepsi                                                        anticonceptie

anting - anting                                                   oorbellen

antre                                                                in de rij staan

apa                                                                  wat

    tak apalah!                                                   geeft niets !                

apa kabar ?                                                      hoe gaat het ?   

apel, buah apel                                                 appel

api                                                                   vuur

apotik                                                              apotheek

april                                                                 april

asa                                                                  hoop

    putus asa                                                    wanhopig / ten einde raad

asal                                                                 afkomst

asam, kecut                                                     zuur

asal                                                                 mits

asap                                                               rook

asbak                                                             asbak

asin                                                                zoutig

asing                                                              vreemd, buitenlands

asli                                                                 zuiver, puur

asmara                                                           liefde / passie

asuransi                                                          verzekering

atas                                                                op / boven

atas nama                                                       ten behoeve van

atau                                                                of

aturan                                                             maatregel

awal                                                               vroeg

awalan                                                           voorvoegsel

awam                                                             leek

awan                                                              wolk

awas !                                                            pas op!

awadra                                                           ontmaagding

awet                                                               duurzaam / taai

ayak                                                               zeef

ayam                                                              kip

ayam goreng                                                   gebraden kip

ayun                                                               rock, dansen, op en neer

ayunda                                                           lieve meisje ( adres )

ayuhai                                                            he, jij daar

azab                                                               straf

azimat                                                            amulet, talisman

azas                                                               schoolhoofd

azmat                                                             enorm, overweldigend

                    

 

                             ooooOOoooo

 

B:

bab                                                                hoofdstuk / artikel

babak                                                            fase

babat                                                             categorie

babi                                                               varken

      mem - buta                                              in het wilde weg te werk

babon                                                            leghen / moederstam

babu                                                             vrouwelijke bediende

baca---- mem -                                              lezen

             - an                                                  lektuur

badak                                                           neushoorn

badal                                                            vertegenwoordiger

badam                                                          amandel

badan                                                           lijf / lichaam

badut                                                           clown

bagaimana                                                    hoe

               - begitu                                          hoe zo

               - pun                                             hoe dan ook

bagal                                                            gelijk

bagasi                                                          bagage

bagi                                                             voor / ten behoeve van / aandeel

      - an                                                       deel

     se - an besar                                           meerderheid

bagus                                                          mooi / prachtig

bahagia                                                       geluk

         ber -                                                  gelukkig zijn

bahaya                                                       gevaar

bahan                                                         materiaal

        - bakar                                               brandstof

        - makanan                                          voedingsmiddelen

        - mentah                                            grondstop

bahan - bahan                                            ingredienten

bahan handuk                                             badstof

bahasa                                                       taal

bahkan                                                       ja / zelfs

bahu                                                          schouder

bahwa                                                       dat ( verbindingswoord )

baik                                                           goed

baik lagi benar                                           goed en tevens waar

baja                                                           staal / mest

bajak                                                          ploeg

       - laut                                                   zeerover

bajan                                                          braadpan

bajing                                                         eekhoorn

        - an                                                    gauwdief

baju                                                            jas / vest / kleren

      - renang                                                badpak

bak                                                             bak

      - kotoran                                               afvalbak

bakal                                                          aanstaande / grondstof / kandidaat

bakar                                                          roosteren

bakat                                                          aanleg

baki                                                            presenteerblad

bakmi                                                         chinees bami gerecht

bakteri                                                        bacterie

bakti                                                           trouw / hulde                                                       

bal                                                             baal

balai                                                           paviljoen

        - kota                                                 gemeente huis

balang                                                        karaf

balap                                                          race / wedstrijd

balas--- mem -                                           vergelden / beantwoorden

            mem - budi                                     tegenprestatie leveren

            mem - dendam                               wraak nemen

            pem - an                                        wraak / beantwoording

            - surat                                            een brief beantwoorden

bale - bale                                                  divan

balet                                                          ballet

Bali                                                           Bali ( eiland )

bali                                                            bali ( van hotel )

balik                                                          omgekeerde / achterkant / keerzijde

     se - nya                                                omgekeerd

     ke - annya                                            daarentegen

     ter-                                                      verkeerd / ondersteboven

     timbal -                                                aan weerskanten

baling - baling                                            propeller / schroef

balok                                                        balk

balung                                                      bot / beenderen

balut                                                         verband / windsel

bambu                                                      bamboe

ban                                                          band

banci                                                        travestiet / impotent

bandar                                                     sloot / bankhouder / havenplaats

bandara                                                   vliegveld

bandel                                                     eigenweis / koppig

banding ---- se -                                       evenredig / gelijk

          naik -                                             in hoger beroep

          mem - kan                                     vergelijken

          per - an                                         vergelijking / verhouding

bandul                                                     slinger

bangga                                                    trots

bangkai                                                   kreng / aas / lijk / kadaver

bangkang--- mem -                                  zich verzetten tegen / in opstand komen

bangki---- ber -                                        opstaan

         mem - kan                                      doen opstaan / verwekken

         ke - an                                           verrijzenis

bangkit                                                    verheffen

bangku                                                    bank

bangsa                                                    soort / het volk / landaard /ras

         ke - an                                           nationalisme / nationaliteit / nationaal

bangsat                                                   schoft / wandluis / schurk

bangsawan                                             adel / adelijk / edel

bangun                                                   opstaan / wakker zijn ( worden )

         mem -                                           bouwen

         - an                                               bouwwerk /gebouw

         mem - kan                                     wekken / stichten

         pem - an                                        oprichting / opbouw

banjir                                                      overstroming

bantah--- mem -                                      tegenspreken / ruzie

               pem - an                                  slachthuis

bantal                                                     hoofdkussen

         - an                                               dwarsligger van rails

banteng                                                  buffel / stier

banting                                                   schok

          mem -                                          neersmijten

          - an                                              tegenspraak / debat

bantai --- mem -                                     slachten

              mem - tulang                            zwoegen

bantu                                                     hulp

       - an                                                hulp / bijstand

       mem -                                            helpen

       memper - kan pada                         ter beschikking stellen van

       pem -                                             helper / hulp

banyak                                                  veel /  hoeveelheid

         orang -                                         publiek / de mensen

         ke - an                                         de meerderheid

         se -                                              ten getale van

bapak                                                    vader

         - ibu                                             ouders

baptis                                                    de doop

        mem - kan                                     dopen

bara                                                      sintels / lading

      batu -                                              steenkool

barang                                                   iets / een zekere

barang - barang                                      bagage / goederen

           - apa                                           wat dan ook

           - kali                                           misschien

           - cetakan                                    drukwerk

barang- barang bayi                                baby artikelen

barat                                                     west

       - daya                                            zuidwest

       - laut                                              noordwest

       ke - - an                                         vereuropeesd / verwesterd

barikade                                                afzetting

baring---- ber -                                      liggen

               ber -                                      exerceren

               - an                                        reeks

baris                                                      rij

barisan                                                  troep

baru                                                      nieuw / pas / eerst

      - lalu                                               gepasseerd / net afgelopen / net voorbij

     - - ini                                               onlangs

     pem - an                                          vernieuwing

     - san                                                pas / zonet

baru-baru                                              onlangs

basah                                                    nat / vochtig

        - kuyup                                         kletsnat

basi                                                      agio / bedorven / verouderd

basil                                                     bacil

basmi--- mem -                                     verdelgen / vernietigen

basuh--- mem -                                     wassen

batal                                                     vergeefs / ongeldig

      mem - kan                                       ongeldig verklaren / afzeggen / doen mislukken

batang                                                   stok

batas                                                     grens / termijn

         - an                                               begripsbepaling

        pem - an                                        beperking

        mem - i                                          beperken / begrenzen

        ter -                                               beperkt

        perseroan ter -                               naamlloze venootschap

batik                                                     batikwerk

batin                                                     innerlijk / het innerlijke / inwendig   

       lahir -                                             uiterlijk en innerlijk

      ilmu ke - an                                    mystiek

batu                                                     steen / rots van steen

      - bata                                             baksteen

      gula -                                             kandijsuiker / suikerklontjes

      kepala -                                         stijfkop

      - bara                                            steenkool

      - loncatan                                      springplank

     - - an                                              gesteente

batu delima                                          granaat

batu nisan                                            grafsteen

batuk                                                   hoest

bau                                                      stank / stinkt

bawa --- mem -                                    brengen / dragen

             ter - -                                      er met de haren bij slepen

             pem - an                                 aanleg

bawah                                                  onderkant / beneden

          di -                                             onder

          di - umur                                     minderjarig

          di - tangan                                  onderhands

          - an                                            onderschikten

bawang                                                ui

           - putih                                       knoflook

bawel                                                  bemoeiziek / kletskous

bayak                                                  corpulent

bayam                                                 spinazie

bayang                                                 schim / schaduw

         - -                                               schaduw ( beeld )

         mem - kan                                  zich een voorstelling maken

         mem - i                                       schaduwen

bayar --- mem -                                    betalen

              - an                                        loon / betaald bedrag

bayi                                                      baby / zuigeling

bayonet                                                 bajonet

bea                                                       tol / belasting

     - siswa                                             studiebeurs

     - cukai                                             douane

beban                                                   vracht / de last

bebas                                                    vrij / gratis

beberapa                                               verscheidene / enige

becek                                                    modderig

beda                                                     verschil

      ber - -                                             verschillen

      per - an                                           verschil

      mem - kan                                       onderscheid maken

bedah --- mem -                                     opensnijden / opereren

         ahli -                                             chirurg

         pem - an                                        operatie

bedak                                                     poeder / blanketset

begini                                                     zo ( wat nog komt )

        - begitu                                           zus en zo

begitu                                                     zo ( wat voorbij is )

bekal                                                      voorraad / leeftocht

bekas                                                     spoor / vroegere / ex

        barang -                                         tweedehandse goederen

beku                                                      gestold  / bevroren

bela --- mem -                                        verdedigen

belah                                                      spleet / kant / deel

       mem -                                             splijten

       pecah -                                            breekbare huishoudelijke artikelen

       se -                                                  een zijde / naast

belajar                                                     leren

belakang                                                  rug / achterkant

            di -                                              achter

            mem - i                                       de rug toedraaien

            ter -                                            achtergeraakt

            - an                                             onlangs

belanja ---- ber -                                      winkelen / boodschappen

beli --- mem -                                          kopen

belian                                                     gekochte goederen

belok                                                      afbuigen

belum                                                     nog niet

belum pernah                                          nog nooit

benang                                                   garen

bencana alam                                          natuurramp

bendera                                                  vlag

bengkel                                                   garage

bengkok                                                  krom

bensin                                                     benzine

benteng                                                   fort

bentuk                                                     vorm

berak                                                      poepen

berani                                                     durven / moedig / dapper

berapa ?                                                 hoeveel ?

berat                                                      zwaar

beratnya                                                 gewicht

berbagai - bagai                                      verschillende

berbahaya                                              gevaarlijk

berdasar                                                 baseren op

berbatuk                                                 hoesten / kuchen

berdiam diri                                            zwijgen

berdiri                                                     opstaan

berenang                                                zwemmen

beres                                                      in orde / oke

berguna                                                  nuttig

berhasil                                                  slagen

berhenti                                                  ophouden

beri --- mem -                                         geven

berisi                                                      gevuld met

berita                                                      mededeling

beritahu--- mem -                                    op de hoogte stellen / aankondigen

berjalan                                                   lopen

berkata, mengatakan                                zeggen

berkembang                                            ontwikkelen / groeien

berkenalan                                              kennismaken

berkuasa                                                 machtig

berlayar                                                  zeilen

bermaksud                                              bedoelen

berpakian                                                aankleden

berpikir , mempertimbangkan                   nadenken

berpisah                                                 afscheid nemen

berpuluh - puluh                                      bij tientallen

bersama                                                 gezamelijk

bersih                                                     schoon

bersihkan --- mem -                                 schoonmaken

bertemu                                                  ontmoeten

bertengkar                                               kibbelen

bertenun, tenun                                        weven

berubah                                                   van gedachten veranderen ( omstandigheden )

berusaha                                                  proberen / zijn best doen

besar                                                       groot ( omvang )

besarkan--- mem -                                   vergroten

besi                                                         ijzer

besi berani                                               magneet

biadab                                                     barbaars

biar                                                         opdat

biar--- mem - kan                                     toestaan

biaya                                                       kosten

biasa                                                       gewend

biara                                                        klooster / abdij

biasanya                                                  gewoonlijk

biarkan                                                    laten

bibi ---  k                                                 tante

bibir                                                         lip

bicara                                                     spreken

bicarakan--- mem -                                 diskussieren

bidan                                                      zanger

bihun                                                      vermicelli

bijak                                                       kundig

bijaksana                                                verstandig

biji                                                          zaad ( pit )

biji mata                                                 oogappel

bijih                                                        erts

biku                                                        kluizenaar

bila                                                         als

bilang                                                     aantal

bilangan                                                 getal / opsomming

bilik                                                        woning

bimbang, ragu - ragu                               aarzelen

binatang                                                 beest

binasa                                                    omkomen

bincul                                                     bult

bineka                                                    verscheidenheid

bingung                                                  van streek zijn

bini                                                         echtgenote

bintang - bintang                                     sterren

bintang timur                                          morgenster

biola                                                      viool

bioskop                                                  bioskoop

bir                                                         bier

birat                                                      litteken

biri - biri                                                schaap

biro                                                       bureau

biru                                                       blauw

bis                                                         bus

bisa                                                       kunnen / kan

bising                                                     lawaai

bisnis, perdagangan                                zaken

bistik                                                     biefstuk

bisu                                                       stom

bisul                                                      puist

bius                                                       bewusteloos

blus                                                       bloes

bodoh                                                    dom / stom

bohong                                                   liegen

bola                                                       bal

bola lampu                                             lamp

boleh                                                     mogen

boleh jadi                                               mogelijk

bon, rekening                                         rekening

bongkar --- mem -                                 afbreken / openbreken / door elkaar

bosan                                                    verveeld / saai

botol                                                     fles

buah                                                     fruit

buah anggur                                          druiven

       - jeruk                                            sinasappel

       - kelapa                                          kokosnoot

       - apel                                             appel

       - pala                                             nootmuskaat

buang--- mem -                                     weggooien

buang air besar                                      poepen

buat --- mem -                                       maken

bujang                                                  vrijgezel

buka--- mem -                                       openen

buku                                                     boek

buku petunjuk                                        gids boek ( gouden gids )

buku tulis                                              schrift

bulan                                                    bulan

bulan baru                                            nieuwe maan

bulan purnama                                      volle maan

bulu                                                     veren

bumi                                                    wereld

buncis                                                  boontjes

bundar                                                 rond

bunga                                                  rente

bunga ( kembang )                               bloem

bungkuk                                              buigen

bungkus --- mem -                               inpakkan

bunyi                                                   geluid

buruk                                                   slecht / verkeerd

burung                                                 vogel

         - dara                                         duif

         - bangau                                     reiger

         - rajawali                                    arend

busuk                                                  verrot / overrijp

 

                                        

                                ooooOOoooo

 

C :

cabai                                                   spaanse peper

       ( cabe / lombok )

cabang                                                tak / afdeling

cabik                                                   gescheurd

cabul                                                   onzedelijk

cabut                                                   uittrekken / terugnemen                  

cacar                                                   pokken

cacat                                                   fout / gebrek

caci --- men -                                       uitschelden / honen

cacing                                                  worm

        - pita                                            lintworm

cadangan                                             reserve

cadar                                                  sluier

cahaya                                                licht / glans

cair                                                     dun ( vloeibaar )

     zat -                                               vloeistof

cakar                                                  klauw / krabber

       - ayam                                         hanepoot

cakra                                                  rad

cakram                                               discus

cakup--- men -                                    insluiten

calo                                                    soort makelaar

calon                                                  aspirant / kandidaat

camat                                                 onderdistrikthoofd

campak                                               mazelen

campur                                               vermengd

         - aduk                                        van alles door elkaar

         - baur                                         helemaal vermengd

         - tangan                                     zich inlaten met

         - an                                           het mengsel

candi                                                  grafmonument / tempel ( Hindu )

canggung                                            stijf / onhandig / onbeholpen

cangkir                                                kop / beker

cangkok --- men -                                stekken

                  men - an                           stek

cangkul, pacul                                     spade / schep

cantik                                                 sierlijk / bevallig / schoon

cantik                                                 wulps/ wellustig / geil    

cantol --- ter  -                                    aangehaakt

               - an                                     haak

cantum--- men - kan                           vermelden

               - ter -                                  vermeld

cap                                                    stempel / merk / zegel

capai --- men -                                   bereiken / verkrijgen

caplok --- men -                                 opslokken

capumg                                              waterjuffer

cara                                                   manier / gewoonte

      se - besar-besaran                        grootscheeps

      se - resmi                                     officieel

      se - langsung                                direkte methode

cari --- men -                                      zoeken

           mata pen - an                          levensonderhoud / kostwinning / het bestaan

carik--- se - kertas                              een reepje papier

cacat --- men -                                   noteren

              surat ter -                             aangetekende brief

              - an                                      aantekening

catur--- main -                                    schaken

            benda -                                  schaakstuk

            raja                                        koning

            menteri                                   dame

            benteng                                  toren

            trucuk                                    koningsloper

            kuda                                      paard

            bidak                                     pion

            gajah                                     dameloper

cawan                                               kleine kom

cebok                                                waterschep

cebol                                                 dwerg

cebong                                              kikkervisje

cedera                                              letsel / schade

cegah--- men -                                  verbieden / tegengaan

cegat--- men -                                   opwachten

cek                                                   cheque

cekatan                                             bijdehand / handig

cekik--- men -                                   wurgen / hem doen stikken

             ter -                                     gestikt

cekung                                              hol

celah                                                 reet / spleet

celaka                                               ramp / ongeluk

        ke - an                                      een ongeluk / een ongeluk krijgen

celana                                               broek

celeng                                               wild zwijn

celup--- men - kan                             indompelen

celurut                                              rat

         tikus                                        muis

cemar                                               vuil

        men - kan                                 bevuilen / bezoedelen ( naam )

cemara                                             bos vals haar / soort den

cemas                                              bezorgd / bang

cembung                                          bol

cemburu                                          achterdochtig / jaloers

cemerlang                                        schitteren

cemeti                                             zweepje van een ruiter

cemooh                                           belachelijk / spot

          ber -                                     grapjes maken

          di - kan                                 bespot worden

cendawan                                       paddestoel

cendekia                                         vernuftig / interllectueel

cedrawasih                                     paradijsvogel

cenderung                                      overhellend / neigend

cengang--- ter                                verbluft

cengkeh                                         kruidnagel

cengkeram--- di -                            in de klauwen gegrepen

cengkerama--- ber -                        zich amuseren wandelen / van gedachten wisselen

cepat                                              vlug / snel

       ke - an                                     snelheid 

       memper -                                 bespoedigen

cerah                                              helder ( hemel )

cerai--- men - kan                           scheiden / schiften

           ber -                                    uiteengaan

           - berai                                 verspreid

ceramah                                         causerie

cerca                                              smaad

        di -                                         bespot

cerdas                                            intelligent / schrander

cedik                                              slim / verstandig

cerek                                              ketel

cerewet                                          bedelziek

ceritera                                           het verhaal        

cermat                                           zorgvuldig / nauwkeurig / stipt

cermin                                            spiegel

cerna --- men - kan                         verteren

             pen - an                             vertering / voedsel / spijs

ceroboh                                          onhandig / slordig

cerobong                                        schoorsteen

cerutu                                            sigaar

cetak                                              drukken

       huruf -                                     drukletter

       salah -                                     drukfout

       - an                                         druk

      per - an                                    drukkerij

cicil --- men -                                  in termijnen betalan

cikar ( pedati )                                kar

cincang --- men -                            fijnhakken

cin - cin                                          ring

cinta                                               liefde / hou van / zorg

cipta                                              denkbeeld     

      men - kan                                creeren

ciri                                                smet / kenmerk

cita                                               gevoel / wens

      - rasa                                      smaak

      - -                                           ideaal / ideologie

      duka -                                     verdriet

      suka -                                     blijdschap

cium --- men -                               kussen / ruiken / zoenen

coba --- men -                               proberen / beproeven

             - lihat                               kijk nu toch eens / laat het `s zien

             per - an                           proef / experiment / poging

cocok                                           kloppen / in orde zijn

coklat                                           chocola

colok                                            klein olielampje

       menyolok mata                      opvallend

comot --- men -                            afnemen / afgrissen

compang --- camping                     aan flarden

condong                                        hellen / scheef

congkak                                        trots zijn

contoh                                           model / monster / voorbeeld

copet --- men -                              zakkenrollen

corak                                            gekleurde strook / kleur

corat coret                                    schetsen / krabbels

coreng                                          streep

corong                                          buis / pijp / trechter / schacht

cuaca                                            het weer / atmosfeer

        terang -                                 helder weer / hemel

cubit --- men -                               knijpen

cuci --- men -                                wassen / zuiveren

            - an                                   wasgoed

cucu                                              kleinkind

cucur --- ber - an                           stromen uit een buis / dakgoot

cuka                                              azijn

cukai                                             accijns / belasting / pacht

cukup                                            genoeg / voldoende

cukur --- men -                              scheren

              ber -                                zich scheren

culik --- men -                                ontvoeren

cuma                                             alleen maar

       - -                                           gratis / vergeefs

       per -                                        zie ook

cumbu --- ber - - an                         vrijen / liefkozen

cungkil                                             koevoet / hefboom

curah--- men - kan                           uitgieten

curam                                              steil

curang                                             vals / gemeen

curi --- men -                                   stelen

curiga                                              achterdochtig

cuti                                                  vakantie / verlof

 

 

                                    ooooOOoooo

 

D :

dada                                               borst

       lapang -                                   geduldig / inschikkelijk

       buah -                                      v/e vrouw / buste

dadak --- men -                               plotseling

dadar                                              omelet / eierstruif ( geel )

dadu                                               dobbelsteen

derah                                              omtrek / grond gebied

        bahasa -                                  streektaal / dialekt

        pemerintah -                            gewestelijk bestuur

daftar                                              lijst

        per - an                                   regestratie

        men - kan untuk                       zich opgeven voor

dagang --- ber -                               handel drijven

                pe -                                 koopman

                per - an                           handel

dagelan                                           klucht

         mendagel / melawak               grappen maken

daging                                             vlees

         tukang -                                  slager / vleesverkoper

dagu                                                kin

dahi                                                 voorhoofd

dahsyat                                            angstwekkend

dahulu / dulu                                     vroeger / eerst

            men - i                                 voorafgegaan / passeren

            men - kan                             doen voorgaan

            pen - an                                inleidiing / introduktie

daki --- men -                                    beklimmen

dakwa                                               aanklacht

         men -                                       aanklagen / betichten

         pen -                                        aanklager

         ter -                                         beklaagde

         - an                                         aanklacht / beschuldiging                                                                             

dalam                                               in / binnen / diep

         - pada itu                                 ondertussen

         men -                                      grondig

         men - i                                     peilen

         pe - an                                     binnenland

         - -                                            grondig

         menteri - negeri                        minister van binnenlandse zaken

dalang                                              onzichbare leider / wajang ( pop ) / vertoner

dalih                                                 uitvlucht

dalil                                                  stelling

dalu--- ke - warsa                              verjaard

damai                                               vrede / vredig

        ber -                                         vrede sluiten

        men - kan                                 verzoenen

        harga ber -                                de prijs na wederzijdse goedkeuring

        per - an                                     verbroedering / vrede

damar                                                toorts / hars

dampar --- ter -                                  gestrand / aangespoeld / aan de grond geraakt

damprat --- di -                                   beknord / uitgescholden

damping --- ber - an                            zij aan zij

dan                                                    en

dana                                                  gift / fonds

danau                                                het meer / de poel

dandan --- ber -                                  aankleden / tooien

dangkal                                              ondiep

dansa / menari                                   dansen

dapat                                                 kunnen / mogen

       se - nya                                      zoveel mogelijk

       ke - an                                        op heterdaad betrapt

       pen -                                          mening

       ter -                                           aangetroffen

       pen - an                                      inkomsten

dapur                                                 keuken

       - umum                                       gaarkeuken

dara                                                   maagd

      burung -                                       duif

darah                                                 bloed

        naik -                                         driftig worden

darat                                                  land

        men -                                         landen

        - an                                            land

dari ( pada )                                       van ( af )

        lain -                                          behoudens

darmawisata                                      excursie

daruat                                                noodzaak / overmacht / voorlopig

dasar                                                 basis

       ber - pada / ber - kan                   op grond van / krachtens

       undang-undang -                          grondwet

dasi                                                    das

datang                                                komen

         ke - an                                       komst / overvallen worden

         yang akan -                                aanstaande

         men - i                                       bezoeken / komen bij

         men - kan                                   doen komen / teweeg brengen

datar                                                   vlak / horizontaal

       - an                                              vlakte

daulat --- ber -                                     souverein

               ke - an                                 souvereiniteit

daun                                                    blad

       - - an / de - an                               gebladerte

daya                                                    initiatief

       tidak ber - lagi                               geen kracht meer hebben

       - tarik                                           aantrekkingskracht

       - berat                                          zwaartekracht

daya-daya                                           zuidwest

dayung                                                roeiriem

debar --- ber -                                     popelen

              - jantung                               hartslag

debat                                                  debat ( diskussie )

debu                                                   stof

dedak                                                 zemelen

dekar --- pen -                                    schermmeester / voorvechter

dekat                                                  dichtbij

       men - i                                         benaderen / naderen

       ber - an                                       naburig

delapan                                              acht

           - belas                                     achttien

           - puluh                                     tachtig

delima                                                 granaatappel

        batu -                                          robijn

demam                                                koorts

demi                                                   terwijl / zodra / naarmate

       - allah                                          bij God

demikian                                             zo / wat genoemd is / wat voorbij is

dempet --- ber - an                              aaneengesloten

denah                                                 plattegrond

denda                                                 boete

dendam                                              wrok

          menaruh -                                 wrok koesteren

dengan                                                met / door middel van

dengar --- men -                                  horen

                men - kan                           luisteren

                memper - kan                      ten gehore brengen

                ke - an                                ter ore gekomen / te horen / hoorbaar

                pen -                                   luisteraar

                pen - an                              gehoor

dengkul / lulut                                      knie

dengkur --- men -                                snurken

denyut --- ber -                                   kloppen

depa                                                   vadem

depan                                                 voor / ten overstaan van

        masa -                                        toekomst

derajat                                                graad / peil

deras                                                  hevig / snel

deret                                                  rij / gelid

derita --- men -                                   lijden / smart

              pen - an                               leed

derma                                                gift

         - wan                                        milddadig

dermaga                                             kade / pier

deru                                                    dreun ( geluidsnabootsing )

desa                                                   dorp

desak                                                 spanning

        me -                                           ( aan ) dringen

desas-desus                                        geruchten

detik                                                   seconde

dewa                                                  god

dewi                                                   godin

di                                                        in / bij

di atas                                                 boven / op

di bawah                                              onder / beneden

di belakang                                          achter / na / later

di dalam                                               in / binnen

di depan                                               voor

di mana ?                                             waar ?

di sana                                                 daar

 

di samping                                            naast / aan de zijde van

di sebelah                                             naast / terzijde

dia                                                       hij / zij / zijn / haar

diam                                                    stil / zwijgen

      sepi / sunyi                                     stil

dibandingkan                                         in vergelijking met

didik --- men -                                      onderwijzen / opvoeden

diet                                                      dieet

dilarang                                                verboden

dilelang                                                 geveild

dingin                                                    koud

diri sendiri                                             zelf

disitu                                                    daar

dinas kesehatan                                     gezondheid dienst ( GGD )

doa                                                       bidden / gebed

doctor                                                   doktor

dokar                                                    rijtuig ( paard en wagen )

dokter sakit                                           arts / dokter

           - gigi                                          tandarts

dosa                                                      zonde / misdaad

dosen                                                    docent

dosin / lusin                                            dozijn

doyan                                                     lusten

dua                                                         twee

     - belas                                               twaalf

     - puluh                                               twintig

     men - hati                                          twijfelen

     ke - - nya                                           allebei

     ber -                                                  met zijn tweeen

     - -                                                     twee bij twee

     - - nya                                               beide

duane / pabean                                        douane

duda                                                       weduwnaar

duduk                                                     zitten / wonen

        men - i                                           bezetten

        pen -                                              bewoner

        pen - an                                         bezetting

        ke - an                                           standplaats / positie

dukun                                                     genezer

duga--- men -                                         schatten / vermoeden / peilen

dulu                                                        eerder / vroeger / van te voren

duka                                                       verdriet

      ber - cita                                           verdrietig zijn

duit                                                         geld

dunia                                                      wereld

dupa                                                       wierook

durhaka                                                   zondig / goddeloos

duri                                                         graat / stekel / doorn

dusun / desa                                            dorp / platteland

duta                                                        gezant

      ke - an                                              gezantschap

      - besar                                              ambassadeur

 

                                        ooooOOoooo

 

E :

ebi                                                          gedroogde garnaaltjes

ecer --- menjual - an                                detail verkopen

edan / gilah                                              gek

edar --- ber -                                           rondgaan

            meng - kan                                  in circilatie brengen

            per - an                                       circulatie

eja --- meng -                                           spellen

          - an                                               spelling

ejek --- meng -                                         bespotten

ekor                                                        staart / achterhoede

eksakta                                                   exact

ekses                                                      exces

elak --- meng -                                        uitwijken

            meng - kan                                  pareren

            tak dapat di -                               onvermijdelijk

elok                                                        mooi / bevallig

elus --- meng -                                        strelen

emas                                                      goud

       - kawin                                            huwelijksgift

       anak -                                              lieveling / gunsteling

        gelang -                                          gouden armband

emban                                                    lange kain om een kind te dragen

         meng -                                          dragen met een kain

embel-embel                                           aanhangsels / onbeduidende bijbehoren

ember                                                     emmer

embik                                                     geblaat

        meng -                                            blaten

embun                                                    dauw

embus --- meng -                                    blazen ( v/d wind ) / uitblazen / uitademen

emis --- meng -                                       bedelen

            peng -                                         bedelaar

emoh                                                      niet willen / versmaden

empang                                                  visvijver

empas --- meng -                                    beuken

               meng - kan                              neersmijten

               - an                                         branding

empat                                                     vier

        perempat                                        een vierde

        se per - jam                                     een kwartier

        per - an                                           viersprong / kruis

        - belas                                             viertien

        - puluh                                             veertig    

        - segi                                               vierkant / vierhoek

empedu                                                    gal

empu                                                       heer / bezitter

        - nya                                               bezitter van

empuk                                                     week / zacht / gaar

enak                                                        lekker

enam                                                       zes

       - belas                                              zestien

       - puluh                                              zestig

encer                                                       dun van vloeistoffen

endap --- meng -                                       neerslaan / bezinken

               - an                                           neerslag / bezinksel

enggak / tidak                                           niet

enggan                                                     tegenzin

engkau / kamu / kau                                  jij / je                                                    

entah                                                       niet weten / wie weet?

enteng                                                     licht / niet zwaar

enyah --- meng - kan                                wegjagen

eram --- meng -                                        broeden

erat                                                          vast / stevig / hard / nauw

     memper -                                            vastmaken / verstevigen

es                                                            ijs

es batu                                                    ijsblokjes

esa                                                         een / enig

     yang maha -                                       God                                                          

esok                                                        morgen

      ke - an harinya                                  de volgende morgen

etalase                                                    etalage

 

 

                               ooooOOoooo

 

F:

faal                                                         werking

     ilmu -                                                 fisiologie

faedah                                                    nut

faham                                                     verstand / begrip

        memahami                                      begrijpen

        se -                                                 het eens zijn

       salah -                                              misverstand

fajar                                                        dageraad

fakir miskin                                              arm / behoeftig

fakultas                                                   faculteit                                     

falak                                                       loop v/d zon / aarde / maan / sterren

       ilmu -                                               sterrenkunde

famili                                                       familie

fana                                                        vergangkelijk / stervelijk

fasal                                                        artikel / paragraaf

fihak / pihak                                             zijde / kant / partij

          tidak memihak                                onpartijdig

fikir / pikir                                                 denken

         pikiran                                             gedachte

filsafat --- ilmu -                                        filosofie

firdaus                                                      paradijs

fitnah                                                        laster

foya                                                         plezier

foya-foya                                                 de bloemetjes buiten zetten

fotokopi                                                    foto kopie

          membuat -                                      foto kopieren

 

                                ooooOOoooo

 

G :

gabah                                                      ongepelde rijstkorrel

gabung                                                    de bundel / de tros / de bos

          meng - kan                                    bundelen / samenvoegen / tot een bos binden

          ber -                                             verenigd gecombineerd

gabus --- kayu -                                       kurk / sponsachtig hout

gadai --- meng -                                       in pand geven

             meng - kan                                 verpanden / belenen

             rumah - / pe - an                         het pandjeshuis

gadang --- ber -                                       nachtbraken / de hele nacht opblijven

gading                                                     ivoor

gadis                                                       meisje / maagd / jong meisje

gado-gado                                               groentengerecht met pindasaus / mengelmoes

gaduh                                                     oproer / opschudding / rel / drukte

gagah                                                     kranig

gagal                                                      mislukken

gagap --- meng -                                     hakken / stotteren

gagu                                                       storm

gaib                                                        verborgen kracht / misterieus

gajah                                                      olifant

gaji                                                         gage / salaris

     - kotor                                               bruto salaris

galah                                                      lange stok

       lompat -                                           polstok springen

galengan ( sawah )                                  dijkje

galak                                                      fel / woest

       meng - kan                                      aansporen

gali --- meng -                                        graven

gambar                                                  schilderij / tekening

gampang / mudah                                   gemakkelijk

gamblang                                               duidelijk

ganas                                                    bloeddorstig / gevaarlijk / woest

ganda                                                    dubbel

        berlipat -                                        veelvuldig

gandeng                                                 gekoppeld / gearmd / gezamelijk

gandrung                                                weemoedig / verlangen / verliefd

gandum                                                  koren / tarwe

gang                                                      straatje / steeg

ganggu --- meng -                                  hinderen

                - an                                       storing

ganjal / ganjel                                         stut

ganjar --- meng -                                    belonen

               - an                                        beloning

ganjil / aneh                                           oneven / vreemd / abnormaal

ganti--- peng -                                        vervanger / in de plaats van

            meng -                                       vervangen

            - ber -                                        elkaar afwisselen

gantung --- meng -                                  ( op ) hangen

                 - an                                       haak / de hanger

                ber - kepada                           afhangen

gaplek                                                    tapioca / gedroogde cassave

gapura                                                   poort

gara-gara                                               voorafgaande onrust / moeilijkheden

garam                                                    zout / stofnaam

garasi                                                     garage

garis                                                       streep / lijn

      meng - bawahi                                  omderstrepen

garong                                                   rover

garpuh                                                   vork

garu                                                      hark / eg

garuk --- meng -                                    krabben / eggen

garuda                                                  adelaar

gasak --- meng -                                   afnemen / stelen / toeslaan

gatal                                                     jeuk ( erg )

gaul --- ber -                                         omgaan

            per - an                                    omgang

gaun                                                     jurk / japon

gawang                                                 lat / dunne balk op twee palen / goalpalen / het doel

          lari -                                            hordenlopen

gawat                                                   gevaarlijk

gaya                                                     kracht

       - bahasa                                        stijl

       ilmu -                                            werktuigkunde

gayung                                                 waterschep

gede / besar                                         groot

          peng -                                        hoge functionaris

gedor --- meng -                                   rammelen / openbreken / roven

gedek / anyaman bambu                       wand van gevlochten bamboe

gedung                                                stenen gebouw

gegabah --- dengan                               zonder nadenken / in het wilde weg

gegap gempita                                      luidruchtig

geger                                                   rumoer / opschudding

gejala                                                   symptoon / voorteken / verschijnsel

geladak                                                 scheepsdek

gelagat                                                  symptoon

geledah --- meng -                                 doorzoeken

gelak --- tertawa                                   schaterlachen   

gelandangan                                          zwerver

gelang                                                   armband

         - rantai                                         schakelarmband

gelanggang                                            arena

gelap                                                    donker / clandestien

      mata -                                             razend

      pasar -                                            zwarte markt

      - gulita                                            pikdonker

gelar                                                     titel / bijnaam

gelas                                                     drinkglas

gelembung                                             blaas

gelendong                                              spoel / draad

geleng --- meng - kepala                         hoofdschudden

gelepar                                                  spartelen

geletak --- meng-                                   zo maar neerliggen

geli                                                       griezelig / kriebelig / grappig

    - sah                                                 onrustig nerveus

    meng - kan                                        lachwekkend

    ke - an                                              gruwel

gelimpang --- ber - an                            met z`n velen uitgestrekt op de grond liggen

gelincir                                                 uitglijden

         ter -                                            uitgegleden

gelintir --- meng -                                  rollen

                se -                                      een

gelisah                                                 onrustig / nerveus

gelombang                                           deining / golven

            riak -                                       golflengte

gelontor --- meng -                               afspoelen

gelora                                                 stormachtig / branding

gelung                                                 haarknot

gelut --- ber -                                      worstelen / vechten

gema                                                  echo / weerklank

gemar                                                 genoegen

        ke - an                                        hobby

        - akan                                         veel houden van

gemuk                                                 dik

gembira --- ber -                                  enthousiast / vrolijk zijn / blij

                  ke - an                               vrolijkheid / blijheid

gemerlap                                             schitteren

gemetar                                              beven

gempa                                                schudding

        - bumi                                         aardbeving

gendang                                              trom

genderang                                           grote trom

genggam --- meng -                             vasthouden

gencar                                                heftig

gereja                                                 kerk

giat                                                    actief

gigi                                                     tand

gigit                                                   bijten

gila                                                    gek

golongan                                            groep /afdeling

goreng --- meng -                               bakken / frituren / gebakken

gosok --- meng -                                wrijven / bostelen / strijken

goyang --- ber -                                 schudden

gua                                                   grot

gula                                                  suiker

     - pasir                                          korrels suiker

guna-guna                                         stille kracht / tovermiddelen

gunting                                              schaar

gus                                                   guus man van shu ie / doodt twee personen in een klap

 

 

                                              ooooOOoooo

 

H :

habis                                                op / niets meer / het einde / de afloop

       - bulan                                       het einde van de maand

       meng - kan                                opmaken / afmaken / voltooien / beeindigen

hadap                                               de voorzijde / front

        meng - i                                    staan voor

        meng - kan                               voorzetten / tegenover elkaar zetten

hadiah                                              geschenk / kado

        meng - kan                               een kado aan iemand geven

        meng - i                                    iemand een kado geven

hadir                                                 aanwezig / present

      meng - i                                      bijwonen / aanwezig bij

hadirin                                              de aanwezigen

hafal                                                 uit het hoofd leren ( kennen )

hai                                                    hallo

haid                                                  menstruatie

hajat                                                 wens / verlangen

haji                                                   mekkaganger

hak                                                   recht / bevoegdheid

hakiki                                               waar / essentieel

hakim                                               rechter

hakjing ( jawa )                                niezen

hal                                                   geval / kwestie

   hal - ihwal                                     lotgevallen

halal                                                geoorloofd

halaman                                           erf / bladzijde / pagina

halang --- meng - - i                          verhinderen / belemmeren

halau --- meng -                               wegjagen / voortdrijven

halilintar                                           bliksem / de bliksemschicht

halus                                               fijn / teer / zeer beschaafd / verfijnd

hama                                               een ziekte bij planten ( bv. rijst )

hambat --- meng -                            belemmeren / tegenhouden /achtervolgen / nazitten

hambur --- ber - an                           overal verspreid

hamil                                               zwanger

hampa                                             leeg / hol

        ber - tangan                             met lege handen

hampir                                            bijna / nabij / dichtbij

         meng - i                                 dicht bij iets komen / naderen

hancur                                            verbrijzeld / vergruisd / opgelost

        - lebur                                     vernietigd / vermorzeld

        meng - kan                              verbrijzelen / vernietigen / oplossen

handuk                                            handdoek

hangat                                            warm / aktueel / gespannen / zeer recent

        meng - kan                             opwarmen / verwarmen

hangus                                           geschroeid / geblakerd / aangebrand

hantam --- meng -                           hard slaan / beuken

                - kromo                          er op los slaan

hantar --- meng - kan                      begeleiden

hantu                                              het spook

hanya                                             alleen maar / slechts

hanyut                                            met de stroom meedrijven / wegdrijven /meespoelen

         meng - kan                            doen afdrijven / meevoeren

hapus --- meng - kan                       uitwissen / uitvegen / verdwijnen / kwijtschelden / afschrijven

haram                                            verbod volgens de islamwet / ongeoorloofd

harap                                             hopen

       meng - kan                              hopen op

harga                                             prijs / bedrag / de waarde

       - baku                                     standaardprijs

       - diri                                        eigenwaarde

       - mati                                      vaste prijs

       ber -                                        kostbaar / waardevol

hari                                                dag

     - depan                                      toekomst

     - malam                                     vanavond

     - ini                                            vandaag / heden

     - ulang tahun                              verjaardag

     - kiamat                                     de dag des oordeels

     - pahlawan                                 de heldendag

     - peringatan                                gedenkdag

     - raya / besar                             feestdag

     - tua                                          de oude dag

     kemudian -                                 later

     ber - -                                        dagen achtereen

     buku - an                                   journaal

     - an                                           dagblad / dagelijks

     mata -                                       zon

     se - -                                        dagelijks

     se - - an                                    de hele dag

     se - semalam                             etmaal

     senja -                                       `s ochtends

harimau                                          tijger

harta                                              bezittingen / vermogen

hartawan                                        rijkaard

haru --- meng - kan                         ontroerend

       ter -                                         ontroerd

harum                                            geurend / welriekend

harus                                              moeten / verplicht

       se - nya                                   zoals het moet

hasil                                               opbrengst / resultaat / produkt ( en )

       - bumi                                     oogst / bodem produkten

       ber -                                       succesvol / geslaagd

hasrat                                            verlangen / begeerte

hasut --- meng -                             opruien / ophitsen

hati                                               hart / lever

     besar -                                     blij / verheugd

     kecil -                                       ontmoedigd

     memper - kan                            opletten / aandacht schenken aan

hati-hati                                         voorzichtig

haus                                              dorst hebben / dorstig zijn

hawa                                             de lucht

hayat                                             het leven

       meng - i                                  iets in praktijk brengen

       ilmu -                                      biologie

hebat                                             geweldig

helai                                              het vel

       5 helai kertas                          5 vellen papier

helikopter                                      helikopter

hemat                                           zuinig

        pada - saya                           naar mijn bescheiden mening

        - dan cermat                         zorgvuldig

hendak                                         wensen / willen

         ke -                                     de wens / de wil / het verlangen

         meng  - i                              willen / eisen / beogen

hening                                           helder / zuiver / stil / eenzaam

        meng - kan                            nadenken over / de gedachten concentreren

        meng - kan cipta                    enkele ogenblikken stilte in acht nemen

henti--- ber -                                  stoppen / stilhouden / ophouden / aftreden / ontslag nemen

            per -                                  halte

heran                                            verwonderd / verbaasd

hewan                                           dier / beest

hias --- ber -                                  zich opmaken / zich tooien

hidang --- meng - kan                     klaarzetten / presenteren

               - an                                het gerecht / de spijs / presentatie

hidung                                           neus

         - belang                               vrouwengek

hidup                                            leven / levensonderhoud

       riwayat -                                biografie

hijau                                             groen / onrijp

hikayat                                          het oude verhaal

hilang                                            weg / verdwenen / kwijt / zoek

        meng -                                   verdwijnen

        meng - kan                             zoek maken / doen verdwijnen

        - akan                                    radeloos / de kluts kwijt

hilir                                                stroomafwaarts / de benedenloop  

    - mudik                                      heen en weer gaan

himpun --- ber -                             bijeenkomen / verzamelen

hina                                              lage klasse / verachtelijk / min

     - dina                                      armoedig / zeer nederig

     meng - kan                              vernederen / beledigen

hindar --- meng -                          ontwijken / zich verwijderen

               meng -kan / meng - i      vermijden / uit de weg gaan / vrijwaren voor

hingga                                          grens / tot

        - kini                                    tot dusverre

        tidak ter -                             grenzeloos

        se -                                      zodat

hinggap                                        neerstrijken

         meng - i                              neerstrijken op

hirau --- meng - kan                     zich bekommeren om / zich storen aan

hitam                                           zwart

hitung--- meng -                           rekenen / tellen / berekenen

          memper - kan                    rekening houden met

          ter -                                  gerekend

          hormat ---- meng - i           eer bewijzen

hotel                                           het hotel

hubung --- meng - kan                  verbinden / aaneenvoegen

          ber - an dengan                  in verband met

          - ilah                                  zoekt u contact met

hujan                                           regen / regenen / het regent

      - lebat                                   stortregen

      - gerimis                                motregen

      musim -                                 regentijd / westmoesson

hukum                                         recht / vonnis / regel

         - an                                    straf / vonnis / veroordeling

         - adat                                 adatrecht

         - perdata                             burgelijk recht

         - pidana                               het strafrecht

         ilmu -                                  rechtswetenschap

         - mati                                  doodstraf

         asas -                                  het rechtsbeginsel ( grondwet )

hulubalang                                    veldheer

huni --- peng -                               de bewoner

huruf                                            de letter

      - besar                                    hoofdletter

      - kecil                                     de kleine letter

      - miring                                   cursief

hutan                                            het bos / het woud

       - rimba                                  het oerwoud

 

                                ooooOOoooo

 

I :

ia                                                  hij / zij / het

   - lah                                           dat is

   meng - kan                                  bevestigen

   se -sekata                                    eensgezind

ibahati                                             ontroerd

ibadat                                              godsdienst / oefening

ibarat                                              gelijkenis / strekking / voorbeeld

iblis                                                 de duivel

ibu                                                  moeder

    - kota                                          hoofdstad

    - jari                                           duim

icip--- meng - i                                proeven / smaken

idam                                              begeerte

       meng -                                    sterk verlangen naar

       - - an                                      wens / verlangen

ijazah                                             diploma

iga / tulang rusuk                            rib

ihwal --- hal -                                 alles betreffende / gebeurtenissen

ijin / izin                                         toestemming / vergunning

ijuk                                                vezel v/d arenpalm

ikal                                                krul / krullend ( haar )

ikan                                               vis

ikat                                                band / bundel

     - an                                          verband / verbinding

     - pinggang                                 buikband

ikhlas                                             oprechtheid / recht uit het hart

ikhtiar                                             initiatief / poging / moeite / inspanning

       meng - kan                              proberen

iktisar                                             uitreiksel / overzicht

iklan                                               advertentie

iklim                                               klimaat                                                                                                                                 

ikrar                                               gelofte

ilham                                              inspiratie

ikut                                                volgen

    - serta                                        meedoen

    peng -                                        volgeling

    sebagai ber -                               als volgt

ilahi                                                god

ilmiah                                              wetenschappelijk

ilmu                                                 wetenschap / kunde

imam                                               priester

iman                                                geloof / godsdienst

imbang                                             evenwicht

         - an                                         evenwicht

         se -                                         in evenwicht

         ber - an                                   evenredig

imbuh                                               toegift

impi--- mimpi                                    droom

           ber -                                      dromen

impit                                                 nauw opeen / aaneensluitend

inap --- meng -                                  overnachten / logeren

           peng - an                               logeerplaats

incar --- meng -                                mikken / loeren

inci                                                  inch

indah                                               fraai / vreemd

       meng - kan                                in aanmerking nemen

indera --- panca -                              de vijf zintuigen

induk                                                moeder ( dier )

      kapal -                                        moedervliegtuigschip

      - semang                                    werkgever

ingat--- meng -                                  aan iets denken / zich iets herinneren / herdenken / gelet op

ingat-ingat                                         behoedzaam / zich vaag herinneren

        ter -                                          te binnen schieten

        per - an                                     herdenking

ingin                                                  willen / begeren / verlangen naar

       - tahu                                         nieuwsgierig

       ke - an                                       `t verlangen / wens / begeerte

ingkar --- meng - i                              ontkennen / weigeren

ingus                                                 snot / slijm

      masih - an                                    snotneus / nog jong

ini                                                      deze / dit

injak                                                  vertrappen

      - -                                               stijgbeugel

      - an                                             pedaal

injil                                                    evangelie

    kijab -                                            nieuwe testament / de bijbel

insaf                                                  besef / bewust / bewustzijn

insan                                                 mens

       - i                                              menselijk

insya Allah                                       als God het wil / als het van God mag

intai --- meng -                                 bespieden

intan                                                diamant

inti                                                   kern

intip --- meng -                                 verkennen / begluren / bespieden

ipar                                                 zwager / schoonzuster

irama                                               ritme

iri--- meng -                                     benijden

        - hati                                        jaloers

iring --- meng - i                               vergezellen

            se -                                      samengaan

            - an                                      gevolg / stoet

iris --- meng -                                    in stukken snijden / afsnijden

isa / isya                                           tijd voor avondgebed ( Islam )

isap --- meng -                                  zuigen

           meng - rokok                         roken

iseng                                                iets doen zonder doel

      - -                                              zomaar iets doen uit verveling

isi                                                     inhoud / het opvulsel / volume

   meng -                                           vullen / invullen

   - roti                                              broodbeleg

   surat - an                                       het invulformulier

Islam                                                Islam

       orang -                                       de Moslim

istana                                                paleis

istilah                                                term / vakterm

istimewa                                           speciaal / bijzonder / buitengewoon

istirahat                                             uitrusten / pauzeren

istri                                                   de vrouw / echtgenote

    ber -                                             getrouwd

    ber - kan                                       getrouwd zijn met

    meper -                                         tot vrouw nemen

isyarat                                               de wenk / het teken / het gebaar

         meng - kan                               een teken geven

isyu --- meng - kan                             iets bepraten / roddelen

itik                                                     de eend

itu                                                      dat / de / die / het

   - dia!                                               dat is het !

   - pun                                               dat wil zeggen niettemin

iruan                                                  de contributie

izin                                                     het verlof / toestemming

 

 

                                ooooOOoooo

 

J :

jabangbayi / bayi                                    baby

jabat --- men -                                       pakken / uitoefenen

       ber - tangan                                   de hand geven / drukken

       per -                                              ambtenaar

       - an                                               ambt / beroep

jadi --- men -                                        worden / zijn / lukken / zodat / dus

           - lah !                                        accoord !

           diangkat men -                           benoemd tot

           ke - an                                      gebeurtenis

           ter -                                          gebeurd

jaga                                                     wakker / bewaker

      men - supaya                                 er voor zorgen dat

      ter -                                               wakker worden

jagal                                                    slager / slachter

jago                                                     haan ( tje de voorste ) / strijder

jagung                                                  mais

jahat                                                    slecht / gemeen

      ke - an                                           misdrijf

      pen -                                              misdadiger

jahe                                                     gember

jahit --- men -                                       naaien

            tukang - / pen -                         kleermaker

jajah --- men -                                      overheersen

            pen -                                        kolonisator

            - an                                          kolonie

jajan                                                     snoepgoed

jajar                                                     rij

     se -                                                 evenwijdig / gelijkstaand

Jakarta                                                 hoofdstad van Indonesie

jaksa                                                    aanklager / officier van justitie

       ke - an                                          parket v/d officier van justitie

        - agung                                        procureur-generaal

jalan                                                    weg / straat / manier

      - keluar                                          uitgang / uitloop

      di tengah -                                      halverwege

      men - i                                           begaan / ondergaan / uitzitten

      men - kan                                       ten uitvoer leggen / doen rijden

      ber - -                                            wandelen

      per - an                                          tocht / reis

jalar --- men -                                       kruipen

            ubi -                                         bataten ( verspreiden )

jalin --- men -                                        vlechten

           ber -                                          aaneengevlochten

jalur                                                     strook

jam                                                      uur / klok

     berapa -                                           hoeveel uren

     - berapa                                           hoe laat is het

jaman / zaman                                       tijd / periode

jembatan                                               brug

jembret --- di -                                       afgenomen / afgegrist

jamin --- an                                           waarborg

          men -                                          garanderen

jamu                                                      gast / inheemse medicijn

      per - an / - an                                  receptie

jamur                                                    zwam / paddestoel

janda                                                     weduwe / gescheiden vrouw

jangan                                                   niet

         - berteriak                                    schreeuw niet

         - -                                                misschien / zometeen

         - tidak                                          het moet beslist

         - kan                                            laat staan dat

janggal                                                   wanstaltig / ongerijmd / onesthetisch

janggut                                                  sik

jangka waktu                                         tijdruimte

jangkah / langkah                                   stap

jangkar                                                  anker

jangkit --- men -                                      besmetten

               ber -                                        besmettelijk

janji                                                        belofte

      dengan -                                           onder voorbehoud

      ber -                                                 beloven / overeenkomen

      per - an                                            overeenkomst

jantan                                                     mannelijk ( dier )

jantung                                                   hart

         - hati                                             lieveling

jarak                                                      afstand / tussenruimte

jarang                                                    zeldzaam

janur                                                      jong klapperblad

jari                                                         vinger

    ibu -                                                   duim

    - telunjuk                                            wijsvinger

    - tengah                                              middelvinger

    - manis                                               ringvinger

    - kelingking                                         pink

    - kaki                                                 teen

jaring                                                     net

jarum                                                     naald / priem

jas                                                         jas

jasa                                                       dienst / nuttig werk

     ber -                                                 zich verdienstelijk maken

     uang -                                               honoranium

jasmani                                                  stoffelijk / lichamelijk

jati --- se -                                              echt / zuiver

jatuh                                                      vallen / dalen

      - sakit                                              ziek worden

      - bangun                                          hals over kop

      men - kan hukuman                          vonnissen

jauh                                                       ver

     men - kan                                         verwijderen    

     men - i                                             zich verwijderen

jawab                                                    antwoord

       men -                                             antwoorden

       tanya -                                           interview

       tanggung -                                      verantwoordelijkheid

       pertanggung - an                             verantwoording

jaya                                                       glorie

jebak --- ter -                                         in de val gelopen

jeblos --- di - kan                                    er in gesmeten

jejak                                                      stap / spoor

      - jari                                                vingerafdruk

      - kaki                                               voetafdruk

jejal --- ber - -                                        in drommen / dicht op elkaar

jelita                                                      lief / aardig

jelajah --- men -                                     doorkruisen

              kapal pen -                              kruiser

jelang --- men -                                      benaderen

jelas                                                      helder

     men - kan                                         verduidelijken

     pen - an                                            uitleg

jelata --- rakyat -                                    het gemene volk

jelek                                                      lelijk

      tidak ada - nya                                 het zou niet kwaad zijn

jelma --- pen - an                                   incarnatie / metamorfose

              men -                                      zich ontpoppen / ontstaan

jemaah                                                  gemeente / gezelschap

jembatan                                               brug / steiger

jempol                                                  duim / voortreffelijk

jemput --- men -                                   drogen in de zon

               ber -                                     zich in de zon koesteren

jenak --- se -                                        een poosje

jenaka                                                 guitig / grappig

jenazah / mayat                                    lijk

jendela                                                 ruit / venster / raam

jenderal                                                generaal

jenggot                                                 baard

jengkel                                                 geiriteerd / boos

jenis                                                     soort

jenjang                                                 ladder / trap / slank

jepit --- men -                                       knijpen

jerami                                                   stro

jerat                                                     strik

     ter -                                                gestrikt / verstrikt

jerawat                                                uitslag / puistjes

jerih                                                     vermoeid / afgemat

     - lelah                                              vermoeienissen

jerit --- men -                                        schreeuwen

           - an                                           geschreeuw

jernih                                                    helder / zuiver

jeruji                                                     tralie

jeruk                                                     sinasappel

jerumus--- ter -                                      ten val komen

jijik                                                        vies / afschuwelijk

jika                                                        als / indien

jilat --- men -                                          likken

jilid                                                        boekband

jimat                                                      amulet

jinak                                                      tam / vertrouwd

jitu                                                        precies / juist

jiwa                                                      ziel

     ahli -                                                psychiater

jodoh                                                    bijpassend / partner

       men - kan                                      uithuwelijken

joget                                                     dans / danser

joli --- dua se -                                      een echtpaar

jongkok --- ber -                                    hurken

jorok                                                     vies

jotos                                                      vuistslag

jua / juga                                               alleen maar / toch / ook

jual --- men -                                         verkopen

           ber - an                                      koopwaar

           habis ter -                                   uitverkocht

juang --- ber -                                        stijden

             per - an                                    strijd ook

             pe -                                          strijder

juara                                                      kampioen / winnaar

jubah                                                     toga

judi                                                        dobbelspel

    ber -                                                  dobbelen / gokken

jujur                                                       betrouwbaar / eerlijk

juga                                                       ook / tamelijk / behoorlijk

juita                                                       bekoorlijk

jumaat                                                   vrijdag

jumlah                                                   totaal / hoeveelheid

jumpa --- ber -                                       ontmoeten

          selamat ber -                               aangenaam te ontmoeten

          sampai ber - kembali                    tot weerziens

jungkir --- ter - ( jatuh )                          voorover gevallen

junjung--- men -                                     op het hoofd dragen

jurang                                                   ravijn

juru                                                       deskundige / vakman

     - bahasa                                           tolk

     - bicara                                            woordvoerder

     - mudi                                              stuurman

     - rawat                                             verpleger / verpleegster

jurus --- an                                            richting

justa / dusta / bohong                             leugen

         berdusta                                       liegen

juta                                                       miljoen

    - wan                                                miljonair

 

                                   ooooOOoooo

 

K :

kabar                                                    nieuws / bericht

kabarkan                                               mededelen

kabut                                                     nevel

kaca                                                      ruit

kacamata                                               bril

kacang                                                   pinda / noot

kacau                                                     chaos

kadang-kadang                                       soms

kaget / heran                                          verbaasd

kain                                                       kledingstof

kakak ( lekaki )                                      oudere broer

kakek                                                    grootvader

kaki                                                       been ( en voet )

kaku                                                      stijf

kalah                                                      verliezen ( wedstrijd )

kalah --- meng - kan                                verslaan

kalau --- jika -                                         indien

kaleng                                                    blikje

kali                                                        kanaal

kamar kecil ( WC )                                 toilet

kamar mandi                                           badkamer

kamar tidur                                             slaapkamer

kambing                                                  geit

kami                                                       wij

kamu                                                      jullie

kamus                                                    woordenboek

kanan                                                     rechts

kancing                                                  knoop

kantor                                                    kantoor

kapal                                                      schip

kapal selam                                            duikboot

kapas                                                     katoen

karang --- mengarang                             componeren

karangan                                                compositie

kardos / dos                                            kartonnen doos

kartu                                                      kaart

karyawan                                               personeel

kasar                                                     grof / brutaal / wreed

kasih / beri                                             geven

kasihan                                                  medelijden / zielig

kasip                                                      te laat / over tijd

kata                                                       woord

kaus kaki                                                sokken

kawan / teman                                        vriend

kawat                                                     metaaldraad

kawatir                                                   ongerust

kawat listrik                                            elektrische draad

kaya                                                       rijk

kayu                                                       hout

ke / kepada                                             naar ( richting )

keadaan                                                  konditie

ke atas                                                   omhoog

ke bawah                                               omlaag

kebersihan                                              hygiene

kebetulan                                                toevallig

kebudayaan                                            cultuur

kebun / taman                                         tuin

kebun raya / taman raya                          botanische tuin

kecap                                                     soyasaus

kecelakaan                                             ongeluk

kecepatan / laju                                      snelheid

kecil                                                      klein

kecuali                                                   behalve / uitzondering

kecurigaan                                             verdenking / achterdocht / argwaan

ke dua                                                   tweede

kedutaan besar ( kedubes )                     ambassade

kegagalan                                              mislukking

kegiatan                                                aktiviteit

kehidupan                                              een leven

kejadian                                                 gebeurtenis

kejam / bengis                                        wreed

kejar --- mengenar                                 achterna zitten

keju                                                       kaas

kekuatan                                                kracht

kekurang                                                tekort ( komen ) / armoede

kelamin                                                  geslacht

kelapa  ( buah )                                       kokosnoot

keliling  ( dimana-mana )                          overal

keliru                                                      verward

keluar                                                     naar buiten gaan / verlaten

keluarga                                                 familie

keluarkan --- mengeluarkan                      uitgeven

keluhan                                                   klacht

kemajuan                                                 vooruitgang

kemaluan                                                 geslachtsdeel

kemarin                                                   gisteren

kemauan / nafsu                                       verlangen

kembali                                                    terugkeren

kembang kol ( sayuran )                           bloemkool

kemaja / baju                                           overhemd

kemerdekaan                                           vrijheid

kemudian                                                 vervolgens / toen

kena !                                                      raak ! / raken 

kenal --- mengenal                                    kennen / herkennen

kenalan                                                    bekende / kennis

kenapa                                                     waarom

kental                                                      dikke vloeistof

kentut                                                      een wind laten / scheet

kenyang                                                  vol ( genoeg gegeten )

kepala                                                     hoofd

kepercayaan                                            geloof / vertrouwen

kepiting                                                    krab

kepulauan                                                archipel

keputusan                                                besluit

kera / monyet                                          aap

kerajinan                                                 ambacht

keramat                                                  heilig

keras                                                      hard

kerbau                                                    waterbuffel

kereta                                                     rijtuig ( trein )

kereta api                                                trein

              - cepat                                      sneltrein

kering                                                      droog

keringat                                                    zweet

kesal                                                        wrevelig / verveeld / verdrietig

kesalahan                                                 fout

kesan / pesona                                          indruk

kesehatan                                                 gezondheid

keseluruhan                                              het geheel

kesempatan                                              kans / gelegenheid

kesepian                                                  eenzaam

ketakutan                                                 angst

ketawakan / menertawakan                       uitlachen

keterangan                                                uitleg

ketibaan / kedatangan                                aankomst

ketimun / mentimun                                   komkommer

ketuk --- mengetuk                                    aankloppen

kewajiban / tugas                                      verplichtigen

khas                                                         speciaal / bijzonder

khusus / istimewa                                      speciaal

kicau --- ber -                                           kwetteren

kilap                                                         vergissing / glans

kilat                                                          bliksem     

kipas                                                         waaier

kira --- mengira                                         menen / veronderstellen

kira-kira / sekitar                                       ongeveer / omstreeks

kiri                                                           links

kirim --- mengirim                                     sturen

kolam renang                                            zwembad

komputer                                                  computer

kontol                                                       lul

kopi                                                          koffie

koper                                                       koffer / kist

korban                                                     offer

kosong                                                     leeg

kota                                                         stad

kotor                                                        vuil / vies

kretek                                                       kruidnagelsigaret

kuasa                                                       macht

kuat                                                         sterk

kubur / makam                                         graf

kuburan                                                   graf / begraafplaats

kucing                                                      kat

kuda                                                        paard

kue                                                          gebak / koek

kuku                                                        nagel

kukus                                                      gestoomd

kulit                                                         huid / vel / leder

kumpul --- ber -                                        bijeenkomen / verzamelen

kunci                                                        sluiten / sleutel / slot

kuning                                                      geel

kuno                                                         ouderwets

kupas                                                        schillen

kupu-kupu                                                 vlinder

kurang                                                      minder / tekort / te weinig

kurang -- mengurangi                                 verlagen ( van prijs ) / ( ver ) minderen

kurang ajar                                                onbeschoft

kurang terang                                            onduidelijk

kurs                                                          wisselkoers

kursi / tempat duduk                                   stoel

kurus                                                         mager

kurung                                                      scheepshut / kooi

kurungan                                                  hok / kooi / gevangenis

kusir                                                         koetsier

kusta                                                        lepra

kusut                                                        verward ( van draad ) / ook figuurlijk / ingewikkeld

kutang                                                      beha / onderhemd / lijfje--- tidak ber -                                   

kutil                                                         wrat

kutu busuk                                               wandluis

kutup                                                       pool

kutuk                                                       de vloek

kuyup --- basah -                                      druipnat

 

                                           ooooOOoooo

 

L :

laba                                                        winst

labil                                                        labiel

labrak --- di -                                          afgeranseld

labuh --- ber -                                         ankeren

              pe - an                                     haven

laci                                                        lade / laatje

lacur                                                      ontuchtig

      pe -                                                 prostitutue / hoertje

      pe - an                                             prostitutie

lada / mrica                                            peper

ladang                                                   akker / droog veld

lagak                                                     manier / houding

       ber -                                               lef schoppen

lagi                                                        nog / meer / ook / tevens ( nog steeds )

    se -                                                   zolang als / terwijl / toen

    sekali-                                               nog eens

    - pula                                                bovendien

    - tidur                                               slaapt nog ( net )

lahap                                                     gretig / gulzig

lahir                                                      uiterlijk / geboren worden

     me - kan                                          baren / openbaren

     hari -                                               geboortedag

lain                                                       ander ( s )

     me - kan                                          maar / daarentegen

    ber - an                                            verschillend

     se -                                                 behalve

lajur                                                     baan / strook

laksana                                                evenals / gelijk / eigenschap

         me - kan                                     uitvoeren

laku                                                     gewild zijn

     ber -                                               gelden

     tingkah -                                         gedragen / manieren

     me - kan                                         uitvoeren

lalai                                                     achteloos

     me - kan                                         veronachtzamen

lalat                                                     vlieg

     tahi -                                               moedervlek

lalim                                                     tiranniek / onrechtvaardig

lalu                                                      voorbij ( gaan )

    se -                                                  selalu

    me - i                                               passeren / negeren

    - lintas                                             verkeer

    sepintus -                                         vluchtig

lama                                                    lang ( tijdsduur ) / vroeger

      - -                                                 op den duur

      - ke - an                                        tenslotte

      se -                                               zolang als

      se - nya                                        de hele tijd / altijd

lamar --- me -                                     solliciteren

              pe -                                      sollicitant

              - an                                      sollicitatie

lambai --- me -                                    wuiven

lambang                                             symbool / wapen

lambat --- ter -                                    langzaam / talmen

                - laun                                 langzamerhand / van lieverlee

lambung                                             maag

lampau                                               voorbij

         ter -                                           te ( erg )

         masa -                                       het verleden

         me - i                                        te ver gegaan / overtreffen

lampias --- me - kan                            botvieren

lampir --- me - kan                              bijvoegen

               - an                                     bijlage

lampu                                                 lamp

lancang                                              vlot / vlug / voorbarig

        - mulut                                       veel praats hebben

lancar                                                vlot

       me - kan                                     versnellen / lanceren

land --- me -                                       botsen tegen

landai                                                 glooiend

langganan                                           klant / leverancier

langit                                                  hemel

langkah                                              pas / stap

         se - demi se -                            stap voor stap

langsing                                             slank

langsung                                            direkt / voort

           me - kan                                 voortzetten / vervolgens

lantai                                                  vloer

       me -                                            dansen

lantang                                               luidruchtig / hardklinkend

lantik --- me -                                     installeren

lapar                                                  honger ( ig )

     busung -                                        hongeroedeem

lapis                                                   laag

     me - i                                            bekleden

     - an                                               laag

lapor --- an                                         rapport

lapuk                                                 beschimmeld / vergaan / vermolmd

larang --- me -                                   verbieden

              di - masuk                            verboden toegang

              - an                                      verbod

lari                                                     snel / weglopen / vluchten

    ber -                                              hardlopen

laris / laku                                          gewild

larut                                                  laat / oplosbaar

      - an                                             oplossing

      - malam                                      laat in de nacht

laskar                                               leger / manschappen

latah                                                hysterisch

latih --- me -                                     iemand oefenen / trainen

            ber -                                    zich oefenen

lauk                                                 vis / vlees / toespijs bij de rijst

laut                                                  zee

     - an                                            oceaan                   

lawak                                              grap

       pe -                                          grappenmaker / clown

lawan                                              tegenstander / tegengestelde

Lawang                                           dorp in Java

layak                                               behoorlijk

       se - nya                                    ten rechte

layan --- me - i                                 bedienen

             pe -                                    bediende

layang --- me -                                 zweven

               - an                                  vlieger

              burung -                            zwaluw

layar                                               zeil

     ber -                                          zeilen / varen

     pe - an                                       scheepvaart

layu                                                verwelkt

lazim                                               gewoon

lebah                                               ( honing ) bij

      air - / madu                               honing

lebaran                                           einde van het vasten

lebar                                               breed

      panjang -                                  uitvoeren

lebat                                               dicht op elkaar

      hujan -                                      regenbui

      hutan -                                      dicht bos

      rambut -                                    dik haar

lebih                                                meer / over

      me - i                                        overtreffen

      ber - an                                     overbodig

     ke - an                                        overschot / te veel

lebur --- me -                                   ( doen ) smelten

lecet                                                ontvelt / geschaafd

ledak --- me -                                   ontploffen

             - an                                    ontploffing

lega                                                 opgelucht / wijd / ruim

leha ---  - -                                       voor plezier rondwandelen

leher                                                hals

lekas                                                vlug / gauw

lekat                                                 kleven

      pe -                                            pleister / lijm

lelah                                                 vermoeid

lelaki                                                man

lelang                                               openbare verkoping / veiling

lemah                                               zwak

lemak                                               vet

lembut                                              zacht

lemon                                               limonade

lengan                                              hand / arm

lengkap                                            volledig zijn

         me - i                                      aanvullen

lengket                                             kleven / vastzitten

liburan                                              vakantie

lihat --- me -                                     zien / kijken / observeren

lilin                                                  kaars

lima                                                 vijf

     - belas                                         vijftien

     - puluh                                         vijftig

listrik                                                elektriciteit

lobang                                              gat

logam                                               metaal

loket                                                 loket

lompat --- me -                                  springen

lombok                                              chilipeper

luar                                                   buitenkant

luar biasa                                          uitzonderlijk

luar negeri                                        buitenlands

lucu                                                 grappig

luka                                                 gewond / wond

lumayan / sedang                              middelmatig / redelijk

lumba-lumba                                    dolfijn

lumpur                                             modder

lunak                                               zacht

lupa                                                 vergeten

lurus                                                recht

lusa                                                 overmorgen

 

 

                                               ooooOOoooo

 

M :

maaf                                                pardon / excuus

mabuk                                              dronken

macam / jenis                                   type / soort

madu                                               honing

mahal                                              duur

majalah                                            tijdschrift

maju                                                vooruit

makan                                              eten

makanan                                           maaltijd / voedsel

makanan pagi                                    ontbijt

makin                                                naarmate

Malang                                              stad op Java

malang                                               pech

maksud                &